Informace o klubu OLD PEYRACK

Motocyklový klub byl oficiálně založen a zaregistrován u Ministerstva vnitra dne 29.10.2001. Sídlo klubu bylo ve Valticích. Klub dostal název Old Peyrack. Tento zkomolený název vzniknul jednak podle kreslené postavy jedoucí na starém motocyklu JAWA Pérák a také proto, že zakládající členové již byli starší čtyřiceti let a své motorkářské začátky začínali právě na strojích značky JAWA.
Ještě před založením klubu jsme začátkem července roku 2001, uspořádali 1. motosrázek ve Valticích pro známé a kamarády. Tento se vydařil, motorkáři byli spokojeni, ale bohužel místní obyvatelé podávali stížnosti a posílali policii, protože je obtěžoval hluk z hudební produkce a hlavně závist, že se někdo dokáže bavit.

Z tohoto důvodu jsme motosrazy přestali pořádat. Klub fungoval dál, pořádali jsme různé vyjížďky zahájení a ukončení sezóny a společná posezení na konci roku.

V roce 2004 zakoupil jeden z členů Zdeněk Antony objekt bývalé kovárny, který se nacházel až za městem. V areálu tohoto objektu jsme opět v červenci téhož roku uspořádali 2 ročník motosrazu a na něm jsme přibrali další členy do klubu. Klub už měl 18 členů. O rok později se po 3. motosrazu klub ztenčil pouze na 8 členů. Důvodem bylo ukončení členství 10-ti členů. Klub přesto fungoval dál a každý rok jsme pořádali motosrázky ve Valticích až do roku 2008. V roce 2008 jsme změnili místo konání srazu a přesunuli ho do krásného přírodního areálu, který se nachází ve Staré  Břeclavi ,,Na Vodě“. Koncem roku 2008 jsme se rozhodli, že klub rozšíříme o motorkáře z Břeclavi a při té příležitosti po dohodě s členy i upravíme změnu názvu klubu.